Bitcoin

Bitcoin waarde verwachtingen

Naarmate Bitcoin’s parabolische opmars onstuitbaar lijkt, is deze hype intussen wereldwijd nonstop in de spotlight komen te staan. Mij is verweten nooit de crypto’s te hebben aanbevolen, maar niet zonder redenen. Hoe dan ook blijken deze vooralsnog in variërend sterke mate het voordeel van de twijfel te hebben. Het zijn vooral de jongere generaties die deze nieuwe geldsoort zonder voldoende kennis van de rol van bitcoin waarde verwachtingen geld omarmen.

Het enthousiasme voor Bitcoin wordt toegeschreven aan het relatief geringe aantal dat wordt uitgegeven. Hoe lang blijft die limiet onaantastbaar? Producten en diensten worden thans nog nauwelijks in Bitcoin aangeboden. Rusland, China en zelfs in Noord-Korea verder wordt ontwikkeld?

Spaart veel verwoestingen maar met groter verlammende gevolgen. Intussen verscheen er een druk bediscussieerde chart die de vele bubbels uit het verleden in kaart heeft gebracht. Goud en zilver hebben onder de meest uiteenlopende omstandigheden sinds 5. Bitcoin is met 13 miljoen bezitters net toe aan 3. 7 toen je aan het eind van de rit voor één tulp zelfs een knap pand kon kopen of de dotcom bubble waarbij de NASDAQ in anderhalf jaar tijd op een stand van 1. 500 punten doorstoomde naar bijna 5.

200 punten om vervolgens terug te vallen naar de 1. Het heeft er alle schijn van dat Bitcoin c. New York immers overbodig zijn! Gegeven de ervaringen met het edelmetaal kun je er gevoeglijk van uitgaan dat op goed moment ook Bitcoin zal worden aangepakt, domweg omdat deze straks zoals het edelmetaal te veel voor de voeten van het centrale beleid zal gaan lopen.

Je kunt natuurlijk wel stellen dat ons huidige monetaire systeem z’n langste tijd gehad heeft en de tijd meer dan rijp is voor een ander systeem maar dan zal dat systeem tenminste een nieuw anker- of referentiepunt dienen te bezitten. Bitgold heeft zich al aangediend. Op onderstaande bubbel chart met bubbels uit lang vervlogen tijden blijkt Bitcoin in de zeer korte tijd van haar bestaan intussen al bijzonder hoog te scoren! Binnen de boven geschetste context valt er voor de rol van Bitcoin als signaalfunctie beslist wel iets te zeggen, zeker als een evidente motie van wantrouwen tegen het huidige monetaire beleid. Je zou kunnen zeggen dat Bitcoin min of meer de rol van het digitale goud vervult.

Bitcoin heeft het voordeel dat transacties vele malen sneller verlopen en dat het vooralsnog moeilijker is te confisqueren. 175 miljard is Bitcoin nog slechts een dwerg vergeleken met goud met een marktwaarde van ca. Als het zover is, zal deze ingreep vooraf waarschijnlijk niet worden aangekondigd. Bitcoin in handen te hebben. Dit vraagt om een zware regulering daar anders de verliezen te sterk zullen oplopen. Gezien de stijgingspotentie zou het aantal shorts het aantal longs gemakkelijk kunnen overstijgen. Bij een efficiënte regulering zal het risico afnemen.

Anderzijds, als het zover is zal Bitcoin vanaf dat moment op dezelfde wijze slachtoffer kunnen worden van prijsdruk zoals dat sinds 2011 met het edelmetaal het geval is. De Britse Financial Times verwacht in dat geval een behoorlijke terugval zoals dat is gebeurd op de Japanse beurs in de jaren ’80 toen er optiecontracten werden geïntroduceerd op een moment dat de Nikkei boven de 40. 000 punten stond en dat niveau nooit meer heeft weten in te lopen. Het zelfde lot gold de Amerikaanse hypotheekmarkt toen daar in 2006 de risico’s van de subprime hypotheken en de zgn. Bitcoin bubbel in het verschiet ligt, eigenlijk in het verlengde van de mondiale monetaire systeem bubbel? Bitcoin should be outlawed because of its potential for circumvention and as it does not serve any socially useful function’.

Related posts