Bitcoin

Jak prodat bitcoin news

V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Konečné množství bitcoinů je předem známo a uvolňování bitcoinů do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu sítě. Elon Musk ale toto tvrzení odmítl. Nyní pro platby jak prodat bitcoin news oficiální softwarový klient, o který se starají dobrovolníci z celého světa, a několik alternativních klientů.

Pro provádění transakcí se využívá distribuovaná databáze napříč uzly peer-to-peer sítě. K zabezpečení sítě je využita kryptografie, umožňující používat pouze peníze, které daný uživatel vlastní, a zabraňující opakovanému využití již utracených peněz. Bitcoiny mohou být uloženy v osobním počítači ve formě souboru s peněženkou nebo uchovávány pomocí služby třetí strany. Konečné množství bitcoinů v oběhu je předem dané, a proto není možné vyvolat umělou inflaci vytvořením množství většího. S tím je v protokolu počítáno, protože lze platit i zlomky bitcoinů.

V současnosti má síť dělitelnost omezenu na 8 desetinných míst, je možné ji však rozšířit. Každý účastník může být koncový uživatel, těžař, anebo obojí. Každý uživatel má jednu nebo více peněženek, které slouží jako adresy pro platby. Každé peněžence náleží soukromý a veřejný klíč. Limit je nastaven tak, aby se to v celé síti dařilo průměrně jednou za 10 minut, takže nalezení vhodné nonce je obtížné a to tím více, čím výkonnější celá síť je.

Related posts